Projekt: Nationellt Center för Idrott och Folkhälsa

Författare: Lars Lindmark | Datum: 11 november, 2022 | Projekt: Projekt #029| Nyckelord: #029-15, Hemsö, Infoblad, NCIF, Projektskiss

 

Ett nationellt centrum för idrott och folkhälsa innebär en stasning på fysiska aktiviteter för alla, vuxna, föreningar, barn och ungdomar i skola och på fritiden.

Hemsö vill etablera en fysisk mötesplats och ett innovationscenter samt skapa en virtuell miljö som erbjuder delaktighet i utveckling regionalt, nationellt och internationellt baserat på en strategi från Svenska idrottsrörelsen.

Ett centrum ska möjliggöra för idrottsaktivteter i en bredare betydelse i syfte att också nå de som idag i mycket lite utsträckning bedriver regelbunden fysisk aktivitet ses som en viktig uppgift