Kretslopp stora och små

Källa: Helsingfors universitet  | Ellen MacArthur –stiftelsen har inom sin egen referensram delat in cirkulär ekonomi i ett biologiskt och ett teknologiskt kretslopp. I det biologiska kretsloppet cirkulerar de biologiska råvarorna som utvunnits från na…


Etiketter:
Läs mer »