Logik förändras med affärsmodell

Den stora skillnaden är att gå från “ägande” till “tillgång till” och en konsekvens, vem ska då äga systemet?