Kretslopp stora och små

Källa: Helsingfors universitet  | Ellen MacArthur –stiftelsen har inom sin egen referensram delat in cirkulär ekonomi i ett biologiskt och ett teknologiskt kretslopp. I det biologiska kretsloppet cirkulerar de biologiska råvarorna som utvunnits från naturen samt biologiskt nedbrytbart material. Till det tekniska kretsloppet hör de material som människan har tillverkat, för naturen skadliga ämnen och … Fortsätt läsa Kretslopp stora och små