Simma motströms

med lekfullhet och kärlek

Common Resource Pool (CRP)

Gemensamma resurser

Ett koncept för att bygga förmåga och tillit kring

omvårdnad av gemensamma resurser

 En strategi för att styra (leda) systemförändring i komplexa system

Gråzon

En ansats till att förändra Status Quo

genom att ta hänsyn till moraliska dilemman

Genom samarbete och dela resurser kan vi sänka kostnader långsiktigt.

Samarbete innebär att dela ansvar risk och belöning

Skapa arbete som finansieras med stipendium för eget lärande.

Belöning

en hållbar och hälsosam framtid

Fokusera