Vad orsakar obalans i vårt klimatsystem

och hur kan vi adressera systemförändring

i komplexa system.

Olika perspektiv att ta ställning till

  • Globalt vs lokalt => Externa kostnader
  • Ekonomi vs miljö => Kollektiva kostnader
  • Energi vs Tid => Miljöeffektivitet
  • Prognosstyrd vs Målstyrd => Politik