Ekonomisk kalkyl

risker och belöning

5-18 Ton Co2

kostnad 600:- / ton = 3000:- — 10 800:-

5000:- / år

Värde 3000:- till 10 000 per år

Investering med 2% ränta ger utrymme 250 000:-