Cykelkultur by solarXbike

Klimatcykel

Aktiva transporter för en hälsosam vardag

med energi från solen

Från värdekedja till värdecykel

  • Uppmuntra fler människor att använda sig av cykel och elcykel som ett mer miljövänligt och fysiskt aktivt transportalternativ till bil
  • Minimera hinder för att välja cykel
  • Bygga kunskap och förmåga
  • Kunna påvisa med dokumenterade effekter,
    nyttan av vårt gemensamma arbete

Gemensam utbildningsplattform

Common Resource Pool (CRP)

Ett koncept för att bygga förmåga och tillit kring

omvårdnad av gemensamma resurser

En gemensam plattform

för olika projekt kring cirkulär ekonomi och hållbarhet

Projekt: Klimatcykel