Cirkulär resurshantering

Med gemensamma resurser

Underhållskostnad istället för avskrivning

Modulbaserad konstruktion

Gör det enklare att uppgradera och underhålla

Externa kostnader

Externa effekter är effekter av ett val som en individ eller ett företag gör men som inte påverkar individen eller företaget i fråga direkt. Samtidigt har de en påverkan på samhällets välfärd

Kollektiva varor

Gemensamt för dessa naturresurser är att de inte har någon klart definierad ägare, vilket resulterar i att alla vill använda dem men ingen tar enskilt ansvar för att se till att en hållbar nivå upprätthålles.

Förändring av vem som tar risken

Dessutom vill vi re…learn. Dvs skapa nya vanor

Dessutom vill vi re…learn. Dvs skapa nya vanor