Detta är inte ett cykelställ

Det är en del i ett avancerat digitalt resurssnålt transportsystem som kan spara 5-18 ton CO2 / år

Hinder för att ..

ställa om till ett resurssnålt cirkulärt tranportsystem.

 • 70 000 cyklar stulna per år
  > Dagens system stabilt hemförsäkring motverkar långsiktig investering
 • 50 % egna cyklar stulna > ingen ersättning
Artikel om elcyklar i Sydsvenskan 20 Augusti 2021

Utbildningsplattform för att underlätta systemförändring

med förnyelsebar mobil energi för cykel

 1. Skapa en säker plats för att ladda och parkera elcyklar samt underlätta delning av cykel
 2. Tillgång till utbildningsmaterial

Gör fastighetsägaren ansvarig för att skydda

Minska stöld o skada

Sänker kostnad

Ökar tryggheten

Vågar satsa på kvalitet

Öka kunskap och förståelse för mobil energi

Risker med brand

Lokalt producerad el > ingen nät el. trängselavgift

Förlänga livslängd och räckvidd

Ett exempel på projekt och aktiviteter

Skola

 • Temadagar
 • Tävlingar för klimatet
 • Studiedag för lärare

Föreningar

 • Cykelutflykter
 • Cykelskola
 • ”sharing is caring” delningsekonomi

Nästa slide en video

gör refresh i browser om video inte visas

[tb-youtube-iframe src=”https://www.youtube.com/embed/CWsHlkiYzp8″]

Ta beslut om avsiktsförklaring

 • Ett långsiktigt projekt (stegvis) [Namn]
 • 1 Vision, omställning till ett resursnålt cirkulärt transportsystem med förnyelsebar mobil energi
 • 1 Lärandeplattform
 • 1 Gemensamt mål, att skapa en trygg och säker plats