Minska risker genom att öva och öka förmåga med kunskap och erfarenhet