Fostra långsiktigt tänkande. ”the LONG NOW. I en tid då saker upplevs gå snabbare och snabbare. Där nyheter om hoten mot vår planet duggar tätt. Och där ingen verkar ha tid att riktigt ta reda på fakta hur saker ligger till. Därför behövs en motkraft som kan ge ungdomar och kommande generation en motpol till detta kortsiktiga tänkandet, genom att använda fakta och aktuell statistik och data skapa förutsättningar för att för att lära och förstå under hel livet.

Att bygga en innovationsmiljö som ska underlätta ett pedagogiskt fostrande för att kunna göra egna val baserade på fakta istället för att lyssna på vad det man alltid gjort utan reflektion och ifrågasättande.

Paradoxen kortsiktigt resp långsiktigt, säger att kortsiktigt tänkande kräver statiska rutiner och enkla regler och ramar för att skapa effektiva arbetsorganisationer, men långsiktighet kräver flexibilitet för att anpassa och inte låsa sig vid en sanning, och data för att se effekter över tiden.

 

 

Vi vill skapa ett innovationscenter i LUND där vi med pedagogik och utställningsmöjlighet vill fostra till långsiktigt tänkande. Där vi vill ge medborgare insikt i att man kan påverka och och själv bidra till de förändringar man vill se. Blanda fakta och drömmar med nyfikenhet för det okända. En plats där man kan testa sin affärside i en labb liknande miljö, men med verkliga kunder.

Vision

Skapa LUND´s mest innovativa plats, som erbjuder all den näring som behövs för att åstadkomma ”amazing things” och ta tillvara alla människors talanger. Där företag och entreprenörer kan möta kunder i en ny typ av marknadsplats anpassad för processen kundutveckling.

 

Mission

Fostra långsiktigt tänkande genom beprövad vetenskap,  pedagogiska metoder och design thinking

Prestation

Skapa en plats där man vill vara, en plats för att utveckla nya idéer som inte har blivit testade innan. och som gör det möjlighet att stimulera alla sinnen genom att erbjuda kulturella evenemang genom tillgodose de 7 intelligenserna. Men även fylla en socialfunktion genom att tillhandahålla ”House of plenty”

Effekt

10% av alla projekt som startas ska ge en varaktig anställning hos projektägaren och möjlighet till långsiktigt arbete, ”Innovation to Work” Disruptive innovation eller radikal innovation som är den svenska översättningen.

d som i Design

En plats där vi blandar teknologi, med konst och kultur för att förstärka och korsbefrukta design som metod och arbetssätt.

Ett Powerhouse

Framtidens lösningar kräver större delaktighet från civilsamhället och en möjlighet att styra mot gemensamma mål. Vi tror på en Quad-helix modell, där både stat, akademi, företag och medborgare kan vara med på samma villkor. En plats där lekfullhet är viktigare än att följa spelets regler. I leken är reglerna omförhandlingsbara, till skillnad från spelet där man inte förändra spelreglerna trots att förutsättningarna har ändrats. Endast dialog och bra kommunikation gör detta möjligt.

En Arena

En plats att odla sina idéer. Där teknologi kan möta konst och kultur för att presentera, berätta och lära om nya möjligheter som inte riktigt sett dagens ljus ännu.

Ordet kultur kommer från latinets cultus som betyder odling. Man skulle kunna säga att det handlar om att odla och förädla sina intressen, åtminstone i ordets konstnärliga mening där kultur bland annat står för litteratur, konst, musik, scen och film, för formgivning, hantverk och arkitektur.

Men kultur är också ett levnadsmönster, där språk, religion och värderingar överförs från generation till generation. Ett mönster som på olika sätt uttrycks, kommuniceras och gestaltas just via konsten, litteraturen, musiken och bilden. Så du ser. Allt vävs samman. Och oavsett om du drivs av en längtan att skapa själv eller vill lära dig att förstå olika samhälls- och kulturfenomen

 

Maker Space

Vad är en ”Maker”? Idag när det mesta vi använder går att köpa, tappar vi sakta kunskapen och förmågan att göra saker på egen hand. När man inte heller vet hur mycket arbete som ligger bakom för att göra vissa saker tappar vi också förmågan att värdesätta hantverk och andra intelligenser som kräver övning och misslyckande för att bli bra. Ett makeerspace är en plats dit alla har tillgång för att lära och driva egna projekt tillsammans med andra som vill dela med sig av sina kunskaper.