Fjärilsmetoden

 – system för återuppbyggnad

Nu är det dax att pröva vingarna, fjärilen börjar bli flygfärdig. Ett ekologiskt operativsystem för att tackla klimatkrisen. Nu finns ingen anledning att vänta på något. En kulturförändring har tagit sin början för att börja återskapa våra kemiska energilager genom fysik och biologi. En grön omstart baserad på 100% fossilfri energianvändning.


Fig1. Förenklad principbild

Funktioner i systemet fjärilsmodellen

  • Metoden – Kretslopp stora och små
  • Organisation av relationer – Introduktion till Elinor Ostrom
  • Allmänningar –  Lunds Uniersitet
  • Logik för värdeskapande – RISE
  • Värdegrund – Det finns inga syndabockar
  • Finansiering – Donationer till en klimatfond

Kretslopp stora och små

Introduktion till Elinor Ostrom

Vad är en allmänning

 

Logik förändras med affärsmodell

Investera mera i hållbarhet

 

Syndabockar finns inte

Bakgrundsinformation