Översikt – Utfall #024


Budget


Betalare
Kostnad
Förbruknngsmaterial
Datum
Hector 887 Resor 2017-08-03
Lana 100 Resor 2017-08-03
Lars 1560 Mouser kontakter 2017-08-03
Lars 313 BanGood kontakter 2017-08-03
Lars 3650 Amazon laddare. effektmätare 2017-08-03
Lars 2360 Energus PS
Total 7883

Redigera Kalkylark | Budget |