Slutlig prototyp solarXbox
Författare: https://kiube.se/projekt/author/koda| Datum: 31 oktober, 2022 |Kategori: Projekt #008| Tag: #008-13, Prototyp, range extender

Montering av extrabatteri som kan förlänga räckvidden avsevärt. Kan hängas på de flesta pakethållare utan större anpassningar.

I just detta fallet så skulle det ersätta original batteri som inte hade full kapacitet och behöver ersättas eller kompletteras.


Extrakablar för att kunna ge strömförsörjning från 2 batterier.