Projekt #037 – Energigemenskap

#037 - 00 | Koncept | Plogg | Modeller ägande | Olika typer | jordbruksmark | Handbok |

Energigemenskap, ett sätt att binda samman olika aktörer i ett ekodistrikt för att skapa ett hållbart lågenergisamahälle med förnyelsebara transporter. Som genom komplementära affärsmodeller som genom nya ägande strukturer kan bidra till cirkulära system och positiva effekter på miljö

  1. Federation
  2. Komplementärt Ägande av allmänningar för styrning av effekter
  3. Cirkulär ekologi
  4. Källby Natur – Koloni och odlingslotter
  5. Värpinge gård – Agrivoltaic