Möte: Diskurs inför presentation på St Lars och Hedda Andersson Gymnasiet i Lund
Deltagare: Lars Lindmark och Enrique Zuloaga,
Arkiv: Google Drive | Anteckningar |