Intressentanalys för ett hållbart transportsystem baserat på förnyelsebar energi. Intressentanalysen fokuserar på tillgångarna, och vilka som bidrar till att skapa värde resp vilka som får värdet. Och hur intressenter interagerar med dessa tillgångar. Supply chain är leverantörssidan och målgrupper(Grupper) är End Users

Ett hållbart transportsystem anpassat för en cirkulär ekonomi och balans mellan kostnader och effekter (kvaliteter). Ett hållbart transportsystem som producerar sin egen energi baserad på 100% förnyelsebar solenergi. Energin lagras i batterier och dessa kan flyttas dit energibehovet är störst.

För att kunna styra kvalitet och resurs kommer data att loggas och lagras i

| Redigera| Print |


Central tillgång

Asset Management ISO 55 000

Kategorier av assets

Kategorier bestämmer hur produkten får användas och har ett EULA som avtalar hur tillgången får användas.

Typer av assets

Typ av asset, skapar struktur och bestämma av hur produkten hänger samman med huvudprodukten, sammankopplat eller kopplat till användaren och kan hantera individer av produkter med serienummer och förbrukningsmaterial.

 

Balanserad kundnytta

Supply  Chain