Mail konversation

Hej Lars! Som kopia i detta mail finns Lisa During som projektleder vad som kommer att hända på Stortorget under Hållbarhetsfestivalen den 20:e maj. Lisa har redan tagit del av en del av den information du gett till oss om vad ni vill göra och det är hon som sedan kommer att se vad som […]