Digitala ritningar som kan användas i olika sammanhang. Digitala artiklar kan användas för att möblera rum och får en uppskattning av hur resultatet kommer att se ut.