Frågeställning: Hur ser en affärsmodell ut som kan hantera komplexa produkter och hur de används.

Egenskaper: Betala för utnyttjande och användning


Utkast: Affärsmodellen bygger på licensiering av nyttjande som baseras på verklig användning av en tjänst.