Bevara källby Natur

Författare: Lars Lindmark | Datum: 9 november, 2022 | Projekt: Projekt #029| Nyckelord: #029-15, Infoblad

 

Källa: Infoblad |

Vi uppmanar Lunds politiker att tänka om och tänka rätt –
bygg inte på koloni- och odlingsområden på Källbyområdet!

Kommunstyrelsen i Lunds kommun beslutade den 4 maj 2022
att reservera mark på Källbyområdet till Hemsö fastighetsbolag
för att bygga ett Nationellt Center för Idrott och Folkhälsa
(NCIF), bostäder, parkeringar, gator och annat.