Mötesanteckningar från Digital möte

Digitalt möte med Paul Karlssson