Självstyrande organisation

Experiment för Crowdfunding :
Common Pool Organisation (CPR) | ​Is Changing view a sign of bad leadership or cheating

Platons grottliknelse | Staten | Causual loops |


Experiment

Skapa en självstyrande grupp som ska administrera infrastruktur baserad på solarXbike laddinfrastruktur och transportmedel baserad på Elinor Ostroms 8 principer och gruppdynamik baserad på UGL och genom att skapa psykologisk jämnlikhet bidra till

Systemet solarXbike kommer att leverera klimatnytta och erbjudas privatpersoner och sk fellows som betalar för att utnyttja fordonen och energin. Brukaren kommer inte att betala för att utnyttja tjänsten, som är gratis, men man betalar för underhåll och risk (försäkring).

Initialt kommer bara vanliga cyklar att användas tills vi lyckats säkra stöldproblematiken på något sätt. Dessa kommer att utrustas med trackers som dock behöver energi som kommer från solen.

 

Syfte:

Målet och mottagaren av nyttan är att skapa största möjliga klimatnytta.

Ekonomi

För att skapa en hållbar ekonomi, i ett projekt där det finns stora risker i form av stöld vandalisering och kort livslängd, där ingen enskild entreprenör vill ta risken, är tanken att frivilliga donationer ska bidra till att slippa skatta bort inkomster och därmed öka kostnaden för tjänsten. Betalningsviljan är fortfarande inte tillräckligt stor för att täcka den faktiska kostnaden för att driva tjänsten

Den ekonomiska tillgången kommer att administreras av Jidoka Innovation AB i bokföring och asset management anpassat för en cirkulär ekonomi och uthyrning istället för försäljning av produkter.

Redovisning av ekonomi och klimatnytta

Ekonomi kommer att bokföras med och i Bokio och kommer att vara tillgänglig för alla deltagare

Donationer:

För att inte skapa förväntningar hos finansiär, för att slippa skatt, för att ge gruppen full frihet att använda pengarna och resurserna enligt sitt eget bestämmande.

Stipendium:

Nej, i de flesta fall behöver du inte betala skatt om du blir tilldelad ett stipendium. Skatteverket har gått ut med att stipendier är skattefria i följande fall:

  • Om mottagaren får stipendiet för sin utbildning

Experimentet är icke vinstdrivande utan ett skattefritt stipendium kommer att delas ut till varje deltagare med ett bidrag på 2000:- per månad under 6 månader.

Investeringar behöver göras i infrastruktur, vilket kommer att göras i form av donationer av pengar och cyklar

CPR (solarXbike.) Resources