Ideskiss – kullaberg

Författare: Lars Lindmark | Datum: 19 april, 2020 | Projekt: Projekt #017| Nyckelord: Ansökan 21

 

Projektskiss

Plats: Behovsägare Kullaberg
Behov: Att minska biltrafik sista biten till kullens fyr.

Beskrivning: Kullabergs naturrum har god registrering av besökare, och ser en trend av ökat besöksantal vilket är positivt. En baksida med detta är att även biltrafiken ökar till och i naturreservatet. Man vill därför hitta en alternativ lösning som erbjuder en alternativ transport sista sträckan.

 

Lösnings ide: Vid basecamp sätta upp en laddstation med x antal elcyklar som kan laddas med lokalt producerad energi.

 

Effekter:

Möjlig utlysning: Energimyndigheten

Deltagare:

Lars Lindmark /Jidoka Innovation AB-solarXbike

Rodrigo Godoyo / Smart Green Station AB

Jeveier / Länstyrelsen Malmö