Författare: Lars Lindmark | Datum; | Projekt: Projekt #027| Nyckelord: Lekregler, Policy


 

Lekregler är omförhandingsbara under projektets gång för att passa alla inblandade och underlätta förändring. Ju färre regler desto bättre. Men för att skapa delaktighet och ge största möjliga frihet till deltagare så vill vi att deltagare tar ett visst ansvar för hur man delar information. Information på xProjekt får delas i sociala media som Facebook, twitter mm.

§ Deltagande är frivilligt (Som volontär eller deltagare)

§ Projekt logg (plogg) på xProjekt under projektnummer “Projekt #027

§ Lagring av dokument och filer  på Google Drive under projektnummer “#027 – klimatcykel

§ Kommunikation Slack under valfritt ämne, arbetsyta “klimatcykel