Författare: Lars Lindmark | Datum; | Projekt: Ordlista| Nyckelord: 


 

”Maximum Power Point Tracker”, MPPT, laddningsregulatorer. MPPT-regulatorer ger cirka 30% mer laddningsström jämfört med en vanlig laddningsregulator.
MPPT-regulatorn fungerar så att den jämför solpanelens och batteriets spänning och beräknar den punkt där maximal ström erhålles och anpassar spänningen till batteriet efter detta.