Producera innehåll

Att producera innehåll är både roligt och kreativt. För att inte låsa möjligheter alltför mycket fnns 2 sätt att producera innehåll.

Managed content

Denna kategori är för innehåll som både ska källkodshanteras och som ska kunna återanvändas av andra i nätverket. När du väljer denna kategori så finns det vissa regler du måste rätta dig efter.  För denna typ av innehåll lagras källfiler och på olika platser. Det finns också grafiska riktlinjer hur dessa filer ska se och hur de används. Denna typ av innehåll är lättare att sälja till fast pris.

När man publicerar kan man välja vilka rättigheter som ska gälla för innehållet, men standard är att materialet licensieras under någon typ av CC, men den som skapar innehålet avgör hur den färdiga filen ska hanteras.

Common Creative licens