Olika operativ system

Alla operativ system är baserade på och understödjer Open Source på olika sätt. Här kan du se hur några av de största företagen arbetar,

 

Linux

 

Google

Microsoft

 

Apple Developer