Närvaro

Egen närvaroregistrering

Formulär för att registrera närvaro i vår Designstuga med ett minimum av administration
  • Ange för och efternamn
  • Vad är din roll på Kreativ Mötesplats
  • Ange plats där aktiviteten utförs