Kommunikation

Grundläggande principer för god kommunikation.

Intern kommunikation

 

Kommunikation på en minut

 

Crew obligation statement

Extern kommunikation

 

Källor:

Jidoka