A Delägare (Företag )

Styrning:

Ansvar:

Ersättning:


B Försäljningsprovision

Försäljningsprovision per sålda enheter ( gruppering av arbete )

Projekt:


C Investering i plattform

Investeringar i tid

Investering i pengar


D Investering i nätverk

Nätverk Storlek 1-100 101-1000 1001-
Design Greenhouse

 

365:- / unit 3650:- / unit 36 500:- /unit
solarXbike  365:- / person 365:- /person 365:- /person

E Utnyttjande av plattform (Asset management)Managed fellowship

Tillgångar Ansvar Rättigheter
Assets
Komponent
Tillbehör
Förbrukning
Företag:
Tillverkare:
Leverantör:
Avdelning:
Plats:
Grupp: (Rätt att producera)

Licens: (Rätt att använda)

 


F Service leverantör- Service Level Agreement (SLA)

Tjänst 1
Tjänst 2
Tjänst 3

 


G Sekretess

Top secret

Secret

Internal

Public