solarXbike öppen standard för laddning av elcykel


  • Skiss efter design mötet
  • Uppdaterad till v.alfa02