Sammanställning moduler

Första dokumentationen över aktuella moduler.
kommer att uppdateras och läggas i någon typ av tabell senare

X042#001
A0
A1 Charger PV (BMS) Charger Grid
A2 Storage Battery
A3 Storage Battery
A4 BEC, CPU WiFi, HMI
A5
A6
A7 EV Charger
A8 EV Charger
A9 EV charger
A10 EV mobile battery

X061#019
A11 Generator simulering
A12 MPV media player