Molnbaserad dokumentation

Struktur för att dokumentera och kommunicera med många över Internet. Här redovisar vi Tips and Trix för att skapa ett enhetligt och flexibel struktur, som kräver lite administration och gör det enkelt att hitta det du söker.

Strukturerad produktinformation med ett livscykelperspektiv med 2 olika huvudprocesser och olika aspekter för hur man använder informationen, dvs 

  • Utvecklingsperspektiv (Design med avsikt) 10% – Investering
  • Produktion (När den fungerar som det är tänkt) 90% – Fast kostnad
  • Felsökning (när den inte fungerar som det är tänkt) ?% – rörlig kostnad

Dokumentera (källa)

  • Öppen källa med licens (Open Source)
  • Medlemsbaserad källa
  • Privat källa

Struktur för produktion

Struktur för Publicering

Kommunicera (meddelande)

  • Open Source (utan lösenord)
  • Member based (inloggning)
  • Privat

Struktur anpassad för livscykel