Solen

 Källa: Naturhistoriska riksmuseet | National Geographics | Räkneexempel | Solstormar.org |

 


Solens energi

Varje sekund omvandlas cirka fyra miljoner ton av solens materia till energi, vilket bland annat producerar värmen som vi känner och ljuset som vi ser här på jorden.

E=mc2

Solen avger mer energi på en sekund än all energi vi människor har förbrukat under vår tid på jorden. Viken fantastiskt bra energikälla det skulle vara om vi kunde hitta en bra teknik att utnyttja hela dess kraft!

Intensiteten i solljuset på jordens medelavstånd från solen är = 1367 W/m2 på en yta som är vinkelrät mot solstrålningen.

Den användbara energi beskrivs ofta med konstanten 1000W/m2 som är den faktiska mängd energi vi kan använda.

Verkningsgrad och effektivet

Källa: Johan Ehrenberg, ETC

Källa: Johan Ehrenberg, ETC
Källa: Johan Ehrenberg, ETC
Källa: Lars Lindmark, solarXbike

Lite om problematiken med dagens energisystem