Design för oändligt länge


Hur länge är nu

Klicka för att läsa artikel om the Long Now