Om xFun

Intresset för naturvetenskap och ingenjörsutbildningar har en fallande trend bland barn och ungdom detta trots att barn är kreativa, nyfikna och intresserade av undersökande, skapande och konstruktion när de är unga men många tappar detta intresse i tonåren. Likväl finns det få möjligheter för unga att på sin fritid testa hur befintlig teknik fungerar eller att bygga modeller av egna idéer.

Syftet med xFun är att skapa intresse och engagemang hos ungdomar så att de själva kan upptäcka att med hjälp av teknik och design kan de själva skapa och utveckla sina egna idéer till färdiga produkter och tjänster.

Vi har därför tagit fram ett antal workshops och experiment anpassade för ungdomar med steg för steg instruktioner till tutors.