utbildning

Friktion

Friktion Friktion är ett motstånd ( Fμ ) som uppstår tex mellan ett föremål och underlaget då föremålet påverkas av en kraft ( F ). Om föremålet inte rör sig har man vilofriktion ( Fμ = F ). När föremålet glider har man glidfriktion. Friktionskraften är då proportionell mot normalkraften (Fμ =μ·FN ). Proportionalitetskonstanten kallas friktionstal och anger hur stor del av ett föremåls normalkraft som krävs för […]

Läs mer

Synkroniserng alt säkerhetskopia

Synkronisera När du synkar telefonen förs allt över från iTunes till telefonen av det du kryssat i/valt i de olika inställningarna. Så det är lite mer som en setup av telefonen. Säkerhetskopia En säkerhetskopia gör du så du har ngt att rulla tillbaka på – om ngt händer. Bra att göra initialt och inför uppdateringar […]

Läs mer

Staten vill inte ha nya kompetenser

  Staten ersätter utbildningsföretag för tomma platser, men vill inte ha nya kompetenser där man blandar kompetenser   Och om skola Att utförsäljningen av allmännyttan och skapandet av bostadsrätter istället för hyresrätter ”inte var så lyckat”? Att friskolereformen ”inte var så lyckad”? Att avskaffandet av läkarsekreterare, åklagarsektreterare, polissektretare ”var ett misslyckande”? Att världens kraftigaste liberalisering av järnvägen ”inte var […]

Läs mer

Beskrivning av uppbyggnad

När man loggar in i adminpanelen sp ser man olika mycket beroende på vilken roll man har, nivå 2 på behörighet är vad man kan göra. Följande roller finns som standard. Superadmin Admin Redaktör Författare Prenumerant Administratörer kan förutom att skapa innehåll också ändra utseende. Förenklat kan man säga att wordpress består av 2 saker […]

Läs mer