Laddkontakt

Nominell spänning Laddspänning Celler li-Ion Laddspänning Celler LiFe Fo4 25,2V 29,4 V 7 28,8V 33,6V 8 36V  42V  10 50V 58.4V  14     Batterimodeller Produkt Nominell spänning Laddspänning Laddström Antal celler i serie Energi (MJ) FlyKly 28,8V 33,6V 1,5A 8 0,6 MJ Termos 36 36V 42V 2A 10 1,3 MJ Frog 36 36V 42V […]

Läs mer

Charrette

The word charrette is French for ”cart” or ”chariot.” Its use in the sense of design and planning arose in the 19th century at the École des Beaux-Arts in Paris, where it was not unusual at the end of a term for teams of student architects to work right up until a deadline, when a […]

Läs mer

Sänkt moms på reparationer

Själva ändringarna i lagrummet går att finna i SFS 2016:1078 Lag om ändring i lagen (2015:748) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) 7kap 1§ 6p. Här står det väldigt enkelt: ”Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.” Arbetsinsats Nyckelorden i textens första mening […]

Läs mer

Vinnova Intressentportal

https://portal.vinnova.se/Public/Login/Loggain.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx   Utlysning http://beta.vinnova.se/globalassets/utlysningar/2016-04714/dokument/utlysningstext—innovativa-startups-rev-2016-12-06769085.pdf   Cyklar http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/FFI—Cyklar-och-andra-fordon-i-saker-och-smart-samverkan-for-en-hallbar-framtid/

Läs mer

Kontoutdrag

Logga in för att se ditt saldo.