Ruckus

Ruckus. The act of making a noisy disturbance – The act of disturbing something or someone; setting something in motion. (Source: The Free Dictionary)

Läs mer

Design Greenhouse

  Design Greenhouse är ett design- och forskningslabb för att skapa förståelse för hållbar utveckling. Genom experimentell utveckling erbjuder vi lekplats för att testa och utvärdera koncept i tidiga skeden utifrån ett livscykel- och helhetsperspektiv. Vårt mål är att öka andelen klimatsmarta transporter i samhället.

Läs mer

Kontoutdrag

Logga in för att se ditt saldo.