Pull-up resistor

Pullup Resistor.png

Ett pull-up motstånd hjälper till att hålla rätt nivå på den digitala signalen för att transistorer eller andra logiska operatörer ska fungera när spänning varierar analogt.

Läs mer

Iconer

https://klarsys.github.io/angular-material-icons/ http://fontawesome.io/icons/ https://klarsys.github.io/angular-material-icons/ https://material.io/icons/

Läs mer

Node-red på Raspberry PI

Once Node-RED has started, point a browser at http://192.168.1.104:1880 On Pi Node-RED works better with the Firefox or Chrome browser Use node-red-stop to stop Node-RED Use node-red-start to start Node-RED again Use node-red-log to view the recent log output Use sudo systemctl enable nodered.service to autostart Node-RED at every boot Use sudo systemctl disable nodered.service […]

Läs mer

Kontoutdrag

Logga in för att se ditt saldo.