Förvaltningsberättelse – Bokslut 2017

Verksamheten Under verksamhetsåret har regelbunden Designstuga bedrivits på Stenkrossen 1 dag per vecka som arbetat med totalt ca 18 st delprojekt inom systemutveckling av DVDC och lokalt producerad energi och solarXbike förening., vilket resulterat i 3 större samarbetsprojekt på Stenkrossen Green Growing Globe en konstinstallation för hållbar utveckling och ekosystem design med förnyelsebar energi automatisk […]

Läs mer