Digital hantverkare

  • Lund

Website Jidoka Innovation

Fostra långsiktigt tänkande

Är du intresserad av att rita i 3D, eller vill du utveckla dig. Här har du en möjlighet att prova på.