Innovationsportalen – En strategi för dig som bryr dig om Sveriges framtid

Kategori: Överenskommelse

Ungdomsaktivteter

Denna överenskommelse gäller mellan Lars Lindmark, Jidoka Innovation AB  och Kristian Hansson Malmö UppFinnar Förening. Muff har under sommaren 2014 tillsammans med en arbetsgrupp tagit fram ett koncept för att engagera och motivera ungdomar att intres…

Read more »