Roller och behörighet

Användare på din webbplats har olika roller som styr vad man kan göra. Du har rollen redaktör som innebär att du kan styra och bestämma hur innehållet ska hanteras. Du kan skapa nya kategorier och lägga till egna etiketter som gör det enkelt för dig att hitta information och grupper saker som hänger ihop.   Du kan […]

Läs mer

Välkommen till din personliga kunskapsplats

Här kan du skriva och dokumentera saker som du vill ha lätt tillgängliga och sökbar. Några tips på vägen Genom att du dokumenterar både med bild och text så stärker du ditt minne och det blir lättare att hitta. Om du märker upp poster med etiketter så skapar du din egen struktur. Du kan logga […]

Läs mer