Logotyp Design Greenhouse

Symbolen är enkel och stilistisk, men har många dubbelbottnade betydelser. Ursprungligen kommer inspiration från ett sk ”ens” märke som används i sjöfarten för att visa att man är på rätt kurs och följer en trygg färdväg. Enslinje är en linje genom två i naturen urskiljbara punkter, ”ensmärken”, som används i navigation för positionsbestämning, för att hitta en trygg kurs eller bestämma gränsen för tryggt vatten.

Läs mer

Roller och behörighet

Användare på din webbplats har olika roller som styr vad man kan göra. Du har rollen redaktör som innebär att du kan styra och bestämma hur innehållet ska hanteras. Du kan skapa nya kategorier och lägga till egna etiketter som gör det enkelt för dig att hitta information och grupper saker som hänger ihop.   Du kan […]

Läs mer