Skifte i affärsmodell

Title:  Omställning i synsätt på kostnad Beskrivning: ” sätt att beskriva kostnad, där PPU avser att visa värde per förbrukning istället för kostnad för tillverkning. Skapad av: Lars Lindmark Upphovsrätt: CC Källfil: KeyNote  iCloud

Läs mer

Låda för 3d utskrift

Title:  Låda för utskriv med 3D skrivare Beskrivning:  Testmodell för att lära om utskrift i 3D skrivare Skapad av: Lars Lindmark Upphovsrätt: CC Källfil: GitHub

Läs mer

Ens märk för sensorer

Title:  Ens märk för sensorer Beskrivning: Icon till klistermärke för sensormärkning Skapad av: Lars Lindmark Upphovsrätt: CC Källfil: http://adobe.ly/1TzbgxT

Läs mer

Logotyp Design Greenhouse

Symbolen är enkel och stilistisk, men har många dubbelbottnade betydelser. Ursprungligen kommer inspiration från ett sk ”ens” märke som används i sjöfarten för att visa att man är på rätt kurs och följer en trygg färdväg. Enslinje är en linje genom två i naturen urskiljbara punkter, ”ensmärken”, som används i navigation för positionsbestämning, för att hitta en trygg kurs eller bestämma gränsen för tryggt vatten.

Läs mer