Logotyper

Logotyp Design Greenhouse

Symbolen är enkel och stilistisk, men har många dubbelbottnade betydelser. Ursprungligen kommer inspiration från ett sk ”ens” märke som används i sjöfarten för att visa att man är på rätt kurs och följer en trygg färdväg. Enslinje är en linje genom två i naturen urskiljbara punkter, ”ensmärken”, som används i navigation för positionsbestämning, för att hitta en trygg kurs eller bestämma gränsen för tryggt vatten.

Läs mer